logoEscalasol-1

https://www.worldhumorawards.org/uncategorized/4gd7r2ct

Avís legal

 

https://www.jamesramsden.com/2024/03/07/3sczg2k Condicions generals d’ús de la pàgina web  https://www.goedkoopvliegen.nl/uncategorized/uhif7l2b65 www.escalasol.com

1. Identificació i activitat de la societat.

Order Tramadol Online Cod Overnight https://asperformance.com/uncategorized/s1u4bfhz2 DOMOS S.L (en endavant “ Tramadol Purchase Cod ESCALASOL“), amb domicili social a  C/ Melendez valdes 22 2 2  Order Tramadol Cod Only 08302 https://elisabethbell.com/lwrw4afl Mataro B08739518, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, és una societat que té com a  https://giannifava.org/94sj8cs9 Aquilar.

2. Responsabilitats d’ús.

https://elisabethbell.com/neclw7p1 Totes dues parts són responsables de la veracitat de les dades que s’enviïn i gestionin a través del sistema. L’Usuari haurà de disposar dels mitjans materials, sistemes, xarxes de comunicació, maquinària i equips necessaris pel correcte funcionament del sistema.

https://www.goedkoopvliegen.nl/uncategorized/cpw2mgbkz L’Usuari i  ESCALASOL adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb la tecnologia i situació al mercat, amb la finalitat de no introduir qualsevol tipus de codi contaminant o de virus al sistema. Malgrat l’anterior,  Buy Genuine Tramadol Online Uk ESCALASOL exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis en relació amb:

i) Falta de funcionament correcte de la pàgina web o dels serveis i promocions oferts a través d’aquesta, així com falta d’adaptació de la pàgina web a una finalitat concreta esperada pels Usuaris.

https://worthcompare.com/9gy8u00q4 ii) Presència de codis contaminants o virus o presència d’altres elements que poguessin produir alteracions al sistema informàtic o als fitxers dels Usuaris.

https://fotballsonen.com/2024/03/07/xznaxgoy  

3. Seguretat i confidencialitat. Política de Protecció de Dades.

Buying Tramadol In The Uk Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè, i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran tractades en els termes i condicions estipulats en la nostra Política de Privacitat. La sola utilització de la nostra pàgina web suposa la acceptació de les presents Condicions Generals i de la Política de Privacitat que s’inclou en aquesta.

4. Propietat Intel·lectual i/o industrial.

https://www.goedkoopvliegen.nl/uncategorized/c5dk4q4 Tota la informació continguda en la pàgina web  www.escalasol.com, com pugui ser, a títol enunciatiu, el disseny gràfic, les imatges, els codis de font, les marques, els rètols d’establiment, els noms comercials, les denominacions, altres signes distintius o enllaços a tercers, etc., estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de  http://countocram.com/2024/03/07/p25890weijj ESCALASOL o tercers.

https://giannifava.org/b7f2ab3z9 Sota cap supòsit l’accés als serveis de  https://www.mominleggings.com/mk38lpa6om6 ESCALASOL suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquets drets, ni confereix cap dret d’ús, traducció adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de dits drets de propietat intel·lectual sense la prèvia i expressa autorització de  ESCALASOL o del tercer titular dels drets afectats. Per tant, a títol enunciatiu, que no limitatiu, l’Usuari no estarà autoritzat a reproduir, descompilar, invertir, transformar, modificar ni actualitzar el sistema sense l’autorització prèvia i per escrit de  https://ncmm.org/cw99makdg ESCALASOL.

En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i els continguts als que es tingui accés a través de  https://wasmorg.com/2024/03/07/qbdlb51cw www.escalasol.com, si es van fer servir contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

https://asperformance.com/uncategorized/4e3ufhklwue No obstant l’anterior, queden deslliurats de perill els drets de l’Usuari previstos per les disposicions legals vigents, així com els drets de l’Usuari de visualitzar i obtenir una còpia a la memòria caché del seu ordinador com a reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat a comunicar aquesta a tercers.

5. Política de links.

ESCALASOL no es farà responsable dels danys i perjudicis derivats dels serveis i continguts que s’ofereixin a través de les pàgines webs a les que els Usuaris puguin accedir a través dels enllaços que s’inclouen a la pàgina web  www.escalasol.com.

6. Notificacions.

https://wasmorg.com/2024/03/07/u9lioqhut Qualsevol notificació podrà ser dirigida a  https://asperformance.com/uncategorized/lkb522q8h ESCALASOL a l’adreça que figura a la capçalera o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: ( info@escalasol.com)

7. Legislació aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions queden subjectes a la normativa de dret comú espanyola. Els Usuaris se sotmeten expressament per qualsevol qüestió, discrepància, controvèrsia o reclamació que es derivi de l’execució, interpretació o acompliment de les obligacions establertes entre  https://www.lcclub.co.uk/haiaepch9 ESCALASOL i els usuaris de la pàgina web https://www.mominleggings.com/okqop1i www.escalasol.com, als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altra fur que per llei els hi pogués correspondre.

8. Consentiment del Usuari.

https://www.mominleggings.com/blrl3uv El sol accés a l’ús de la pàgina web  www.escalasol.com per part de l’Usuari suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús.

Order Tramadol From Canada

logoEscalasol-1
logoATA